OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

pki-tc-chair message

[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]


Subject: =?windows-1254?Q?EKONOM=DDK_=C7=F6z=FCmler=2E=2E=2E?=


Title: ..:: DATADIJITAL ::..
  Bilgi birikimi, reklam ve tasarım gücü, teknolojik üstünlük, güçlü organizasyon ve kadro yapısı ile DataDijital şimdi Türkiye'nin en büyük projelerine komplike ve entegre çözümler sunuyor.
     
 
 • Ön keşif ve mekan çekimleri,
 • Yapılacak çalışmanın profesyonel tasarımları,
 • Bu tasarımların çekilen keşif fotoğraflarına uygulamaları,
 • Uygunluk onayı ile birlikte dijital basım,
 • Baskı sonrası tüm yüzeylere yerinde ve Türkiye'nin heryerinde, her noktasında kendi kadrolarıyla uygulama.
 
  Firmamız dijital baskı konusunda Türkiye'nin her yerinde profesyonel montaj ekibi ile hizmet verebilmektedir. Dijital baskı konusunun beraberinde getirdiği; araç baskı tasarımı, fotoğraf, dia çekimi, bina ve cephe giydirme tasarımları, firma logo çalışması gibi konularla da size entegre çözümler sunabilmektedir.
     
 
 • Billboard ve Megaboard baskıları
 • Zemin baskıları (floor graphics)
 • Duratrans baskılar (ışıklı kutular)
 • Transparan folyo baskılar.
 • Mesh (delikli branda)
 • Alüminyum pano ve tabelalar
 • Folyo uygulamaları
 • Plexiglass uygulamaları

 • Araç baskıları
 • One Way Vision uygulamaları (cam yüzeyler)
 • Vinly (branda) üzeri baskı
 • Poster baskıları
 • İç mekan pano ve baskıları
 • Yönlendirme tabelaları
 • Foreks uygulamaları
 • Fotoblok uygulamaları
 
İletişim için lütfen formu doldurunuz.
 
     
 
Kuruluş
Yetkili
Adres
e-mail
Tel.
Mesajınız
 


 
 
Phone
+90 212 292 39 06 - 07
Fax +90 212 251 45 28 - 29
url www.datareklam.com
e-mail mail@datareklam.com
 
 
Mail listemizden çıkmak istiyorsanız lütfen yandaki linkten bize bildirin.


[Date Prev] | [Thread Prev] | [Thread Next] | [Date Next] -- [Date Index] | [Thread Index] | [List Home]